A-SKIN Nederland BV ontwikkelt nieuwe technieken en produkten voor de behandeling van huidwonden, in het bijzonder moeilijk behandelbare (chronische) open beenwonden. De eerste productlijn is gebaseerd op lichaamseigen huidmateriaal van de patiënt zelf. Het voordeel van lichaamseigen (autologe) cellen als basis van het (wond) product of techniek is dat de gekweekte huid niet wordt afgestoten, en daarom ook niet herhaaldelijk hoeft te worden aangebracht. Zo biedt de door A-Skin ontwikkelde en gepatenteerde ‘levende pleister’ Tiscover® niet alleen directe wondbedekking maar ook een langdurige locale productie van wondherstel-bevorderende stoffen.

De basis van Tiscover is een dermale matrix, bereid uit menselijke huid, afkomstig van EuroSkin Bank te Beverwijk. Dit acellulaire materiaal is ook geschikt voor directe behandeling van patienten met acute of chronische huidwonden waarvoor nog geen gekweekt huidequivalent beschikbaar is.

Daarnaast worden, in samenwerking met het Brandwonden Centrum in Beverwijk, patient-eigen (autologe) opperhuidcellen (keratinocyten) gekweekt voor toepassing op brandwonden. In aanvulling op de gangbare behandeling van ernstige brandwond patiënten kan met dit product (KC-Matrix) de wondkwaliteit verbeterd worden.A-SKIN Nederland B.V. develops new techniques and products to treat skin wounds, specifically difficult to treat, chronic leg wounds. The first line of products is based on the patient’s own skin material. The benefit of using autologous (body own) cells as the basis for wound products is the absence of an adverse rejection reaction. Therefore, a single application of the cultured skin is often sufficient for successful treatment. Additionally, the patented ‘living bandage’ Tiscover® developed by A-SKIN, acts not only as an immediate wound closure, but provides also a source of locally produced mediators promoting the wound healing for a prolonged period of time.

Tiscover® is cultured onto an acellular matrix produced from donor skin obtained from the EuroSkin Bank in Beverwijk. This basic matrix (AS210) can be used for the immediate treatment of those acute and chronic ulcer patients for who cultured ful-thickness skin is not (yet) available.

In cooperation with the Brandwonden Centrum in Beverwijk, autologous skin tissue is cultured for the treatment of burn wounds, as a supplementary method for the traditional care of serious burn wounds and for improvement of the wound condition.

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top