A-SKIN BV werd in januari 2006 opgericht als spin-off company van het VU medisch centrum te Amsterdam. A-SKIN beoogt strategische uitbouw tot een vooraanstaand ontwikkelings- en productiebedrijf op het gebied van gekweekte huid en huidproducten voor diverse typen open wonden, met name langdurig bestaande, moeilijk behandelbare beenwonden.

A-SKIN heeft in de periode 2004-2009 in het kader van klinische pilot studies positieve resultaten behaald met haar eerste gekweekte huidproduct Tiscover®. Daarna moesten kweekprocedure, laboratoriumfaciliteiten en personeel aangepast, respectievelijk getraind worden vanwege recent ingevoerde Europese regelgeving over klinische behandeling met levende weefselproducten. Met steun van het Ministerie van Economische Zaken werd in 2012 door VUmc een nieuwe klinische fase 2 studie opgezet, waarbij A-Skin optreedt als producent van Tiscover®. De benodigde fabrikantenvergunning, alsmede een vergunning volgens de Wet op Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal, werden verleend door Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

Naast de klinische studie over de effectiviteit van Tiscover® worden met steun van nationale en Europese ontwikkelingsfondsen geavanceerde off-the-shelf producten ontwikkeld voor de behandeling van huidwonden.

Indien u informatie wenst omtrent mogelijkheden tot investeren in A-SKIN BV dan kunt u contact opnemen met rjscheper@a-skin.nl

KVK: A-SKIN Holding BV: 34240016, inschrijving 9 januari 2006;  
KVK A-SKIN Nederland BV 34240022, inschrijving 9 januari 2006A-SKIN was founded in January 2006 as a spin-off company of the VU university medical center in Amsterdam. A-SKIN’s objective is to become a leading company for the development and production of in vitro cultured skin tissues and related products for skin wounds, in particular chronic open wounds.

In the period 2004-2009 A-SKIN obtained very promising results in clinical pilot studies with its first skin product Tiscover® in chronic leg ulcer patients. After a subsequent change in European legislation for the clinical treatment with tissue products, the culture method, laboratory facilities and – personnel were brought up to the required levels to meet the new standards. A new clinical phase-II study was started in 2012 by the VU Medical Center (VUmc) with support of the Department of Economic Affairs and participation of A-SKIN as manufacturer of Tiscover®. The Inspectie Gezondheidszorg (IGZ; Healthcare Inspection) granted A-SKIN the manufacturing license and the license according to the legislation for Safety and Quality of Human Organs for transplantation.

In parallel to the clinical phase-II study on the efficacy of Tiscover®, research continues on a number of sophisticated off-the-shelf products for the treatment of skin wounds.

For information about investment opportunities in A-SKIN B.V. please contact rjscheper@a-skin.nl

Chamber of Commerce: A-SKIN Holding BV: 34240016, registration January 9th 2006
Chamber of Commerce: A-SKIN Nederland BV 34240022, registration January 9th 2006

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top