Klinische Fase II studie met Tiscover bij chronische wonden (2012-2014;  steun van ZonMW)

Ontwikkeling van een humaan in vitro huidmodel voor de vorming van litteken weefsel ten behoeve van geneesmiddelonderzoek (steun van Agentschap NL)

Onderzoek naar stoffen die ingroei van bloedvaatjes bevorderen, zoals dat na een hartinfarct in beschadigd weefsel, maar ook in Tiscover huidtransplantaten, gewenst is (in kader van NIRM-FES overheidsprogramma). 

 

Projects 2013-2014

Clinical Phase I/II study with Tiscover for chronic wounds (2012-2014; supported by ZonMW)

Development of a human skin equivalent model for drug research  (supported by Agentschap NL)  

Studies into augmenting vessel ingrowth (NIRM-FES support)

 

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top