Nieuw: vanaf nu is KC-Matrix en AS-210 beschikbaar voor individuele patienten. Dit geldt voor alle ziekenhuizen in Nederland. Voor Tiscover kunnen patienten zich aanmelden bij de trial. Meer informatie over de Tiscover Trial.

A-SKIN heeft toestemming gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ om Tiscover, KC-Matrix en AS210 te mogen distribueren voor individuele patienten die niet aan studie(s) mee kunnen doen, dit ter beoordeling van de behandelend specialist. Deze toestemming is verleend op basis van de aangetoonde veiligheid en aanwijzigingen voor klinische werkzaamheid, waarbij voor Tiscover en KC-Matrix de Hospital Exemption regeling van kracht is. Voor beide laatste producten geldt daarom voorlopig een beperking in het aantal patiënten. Vergoeding van de kosten is nog in onderhandeling, de kostprijs wordt in rekening gebracht.

Behandelaars kunnen contact opnemen met  info@a-skin.nl   of bel 020-444 2624. Patiënten worden verzocht via hun behandelaar contact op te nemenA-SKIN has received approval of the National Health Inspection IGZ to distribute Tiscover, KC-Matrix and acellular dermis (AS210) for clinical use in selected patients. The permission was granted on the basis of the favorable preliminary safety and efficacy data and, regarding Tiscover and KC-Matrix, also the National and EU Hospital Exemption regulation. Both latter products, therefore, can be administered only to limited numbers of patients. Reimbursement of the costs is still negotiated, but costs will not exceed production costs.     

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top