Al onze producten zijn nu beschikbaar.

A-SKIN heeft toestemming gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ om Tiscover, KC-Matrix en AS210 te mogen distribueren voor individuele patienten die niet aan studie(s) mee kunnen doen, dit ter beoordeling van de behandelend specialist. Deze toestemming is verleend op basis van de aangetoonde veiligheid en aanwijzigingen voor klinische werkzaamheid, waarbij voor Tiscover en KC-Matrix de Hospital Exemption regeling van kracht is. Voor beide laatste producten geldt daarom voorlopig een beperking in het aantal patiënten. Vergoeding van de kosten is nog in onderhandeling, de kostprijs wordt in rekening gebracht. Vanaf nu kunnen individuele patiënten met acute (KC-Matrix) of acute en chronische (AS210) huidwonden in aanmerking komen voor behandeling. Dit geldt voor alle ziekenhuizen in Nederland. Meer informatie Voor Tiscover kunnen patienten met chronische huidwonden zich aanmelden bij onze trial. Meer informatie

All our products are now available.

A-SKIN has received permission from the Dutch Health Inspectorate (Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ) to provide Tiscover, KC-Matrix and AS210 to individual patients from any Hospital in the Netherlands. The permission was granted on the basis of the favorable preliminary safety and efficacy data and, regarding Tiscover and KC-Matrix, also the National and EU Hospital Exemption regulation. Both latter products, therefore, can be administered only to limited numbers of patients. This holds for any patient who cannot be included in ongoing studies, at the judgement of the specialist(s) involved. Reimbursement of the costs is still negotiated, but costs will not exceed production costs. For Tiscover, patients with difficult to treat leg ulcers are first considered for inclusion in the ongoing trial  More  information

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top